EEN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES INSTRUMENT VOOR
ZELF-EVALUATIE VAN
EUROPESE ONDERWIJSPROJECTEN OP SCHOOL


English   FranÁais


Lees eerst deze tekst aub!!
De evaluatie handleiding die hier voor u ligt, bevat allerlei instrumenten die u tot hulp kunnen zijn in de verschillende fases van het proces:

1. De tabel van aantoonbare resultaten laat een uitsplitsing zien van mogelijke effecten (en de bewijzen daarvoor) van een Europees project in de school, verdeeld over vier categorieŽn (leerlingen, docenten, de school en het netwerk) en diverse gebieden (bijvoorbeeld taalvaardigheid, vakgebonden vaardigheden, sociale vaardigheden, Europees burgerschap). Deze tabel kan u helpen bij het stellen van prioriteiten bij de doelstellingen voor het project, zowel binnen de eigen school als binnen het partnership. Gebruik deze tabel alstublieft om die gebieden uit te kiezen die binnen uw project (en de evaluatie) centraal staan. Dat kan in de school worden gedaan door het 'Europese team' en in de partnerscholen tijdens een internationale bijeenkomst van vertegenwoordigers van de partnerscholen. Zorg ervoor dat iedere partnerschool op de hoogte is van de doelen, prioriteiten en evaluatieplannen van de andere scholen binnen het netwerk.

2. De lijst met instrumenten is een inleiding tot mogelijke instrumenten voor evaluatie. Als u een evaluatie instrument wilt samenstellen voor een bepaald onderdeel van het project, dan kunt u uit deze lijst een keus maken.

3. Modelinstrumenten voor evaluatie zijn praktische voorbeelden van instrumenten voor de evaluatie van een project. Een tabel met dezelfde categorieŽn als de tabel van aantoonbare resultaten, verwijst naar direct te gebruiken instrumenten voor de evaluatie van dat aspect (effect) van het project. Iedere bladzijde geeft een lijst van 'indicatoren' (mogelijke bewijzen voor de resultaten van het project) en een paar voorstellen voor het verkrijgen van informatie daarover. Als u uw eigen evaluatie instrument wilt samenstellen, dan kunt u ook combinaties gebruiken van de voorbeelden die hier worden gegeven en die naar behoefte aanpassen.

GA NAAR DE DOWNLOAD PAGINA


De instrumenten die hier worden aangeboden zijn geen 'ijzeren wetten'. Het zijn 'suggesties voor evaluatie'. Het MICE team staat open voor alle commentaar en verbeteringen. Als u andere ideeŽn heeft of nieuwe voorbeelden voor instrumenten, stuur ze ons dan toe. Deze site wordt regelmatig 'ge-update' en aangevuld.
© MICE project. Al het materiaal op deze site kan vrijelijk op school worden gebruikt voor evaluatie en presentaties Zet alstublieft © MICE project onder aan de tekst.

Evaluatie is een proces dat een project ondersteunt omdat het meet in hoeverre de doelen worden gehaald en aangeeft wat er verbeterd kan worden. Het zet aan tot het nemen van beslissingen zoals het bijstellen van doelen en het vaststellen van manier waarop het project zal worden uitgevoerd.

De evaluatie van een project bestaat uit diverse stappen die direct verband houden met de fases van het project:

Evaluatie kan, indien gebruikt vanaf het begin van een project, u helpen bij:
Hoe kunt u uw Europees Onderwijs Project zelf evalueren?
Evaluatie kan verschillende perspectieven hebben: normatieve evaluatie ( uit het oogpunt van onderzoek), vormende evaluatie (uit het oogpunt van verbetering). In dit geval beperken wij ons tot het perpsectief van verbetering.

Wanneer?

Een evaluatie is alleen dan nuttig en doelmatig als zij aan het begin van een project al wordt gebruikt. Hoe kan je meten of er sprake is van een verbetering als je geen gegevens hebt vanaf het begin van het project en niet weet wat je wilt verbeteren? Zoals al eerder is gezegd moet evaluatie een deel zijn van het project en op alle belangrijke momenten in de voortgang van het project naar voren komen (aan het begin en tijdens het project, bij tussentijdse rapportage, bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de partnerscholen, het eindverslag, Ö..).

Wie doet de evaluatie?

In verband met zelf evaluatie beslist de instelling of school zelf wie aan deze activiteit meedoet. Er kunnen diverse personen aan deelnemen (docenten, het hoofd van de school, de co-ordinatoren van het project, samen of apart). Als u leerlingen bij de evaluatie wilt betrekken dan moeten zij ook worden geraadpleegd wanneer er een keuze moet worden gemaakt over het eerste onderwerp en andere relevante zaken. Het kan in ieder geval zinvol zijn om een of meerdere personen aan te wijzen die een bepaalde verantwoordelijkheid krijgen voor het evalueren van het project. Zij verzamelen gegevens, materiaal over het project en leggen een map aan of een project logboek . Je zou je zelfs voor kunnen stellen dat verschillende scholen die in verschillende netwerken van scholen zitten, elkaar helpen bij het evalueren van hun projecten.

Maar denk er alstublieft aan